शनि सहस्त्रनामावलि

१.ॐ अमिताभाषिणे नमः ।
२.ॐ अघहराय नमः ।
३.ॐ अशेषदुरितापहाय नमः ।
४.ॐ अघोररूपाय नमः ।
५.ॐ अतिदीर्घकायाय नमः ।
६.ॐ अशेषभयानकाय नमः ।
७.ॐ अनन्ताय नमः ।
८.ॐ अन्नदात्रे नमः ।
९.ॐ अश्वत्थमूलजपप्रियाय नमः ।
१०.ॐ अतिसम्पत्प्रदाय नमः ।
११.ॐ अमोघाय नमः ।
१२.ॐ अन्यस्तुत्याप्रकोपिताय नमः ।
१३.ॐ अपराजिताय नमः ।
१४.ॐ अद्वितीयाय नमः ।
१५.ॐ अतितेजसे नमः ।
१६.ॐ अभयप्रदाय नमः ।
१७.ॐ अष्टमस्थाय नमः ।
१८.ॐ अञ्जननिभाय नमः ।
१९.ॐ अखिलात्मने नमः ।
२०.ॐ अर्कनन्दनाय नमः ।
२१.ॐ अतिदारुणाय नमः ।
२२.ॐ अक्षोभ्याय नमः ।
२३.ॐ अप्सरोभिः प्रपूजिताय नमः ।
२४.ॐ अभीष्टफलदाय नमः ।
२५.ॐ अरिष्टमथनाय नमः ।

shani shahastra namavali